Visa navigeringen

Cargo

Ett bilfritt år genomför en förstudie för hur en tjänst för lådcyklar skulle kunna se ut. Projektet genomförs som ett Master-examensarbete på KTH och pågår under våren 2017.
De studenter som gör examensarbetet är
Marcus Steenberg, Teknisk Design
Adrian Irala, Industriell Ekonomi

För mer information om projektet, kontakta Teo Enlund på info@ettbilfrittar.se
Det går också bra att kontakta studenterna själva på cargo@ettbilfrittar.se

Tyck till om lastcyklar

Marcus och Adrian genomför en enkät för att få input till sitt projekt. Vi är mycket tacksamma om ni vill ta några minuter till att fylla i enkäten: https://goo.gl/forms/5tnBUIIKvjCEpWXu1

#

Kort om projektet

Detta projekt handlar om att ta insikter från Ett bilfritt år och andra källor för att utveckla ett koncept kring el-assisterade lastcyklar och undersöka hur de skulle kunna erbjudas som en tjänst snarare än som en ägd produkt som idag.

Anledningen är att en tjänstelösning skulle kunna möjliggöra en bättre lastcykel som också utnyttjas mer, men även hjälpa människor att upptäcka potentialen hos detta fordon som en pusselbit om du väljer att leva utan att äga en bil. På så sätt vill vi påskynda övergången till ett hållbart sätt att leva.

Det slutliga resultatet av projektet kommer att presenteras som en rapport och ett eller ett flertal filmer på denna webbplats. Målet är att projektet på detta sätt kommer att fungera som en katalysator för övergången till ett tjänsteparadigm inom detta segment. Vårt material kommer att publiceras under Creative Commons, vilket innebär att vem som helst är välkommen att plocka upp våra idéer och utveckla dem vidare.

Projektet består av tre ben;

- Hårdvaran (i huvudsak lastcykeln)

- Tjänsten (hur man gör lastcyklar tillgängliga)

- Affärsmodellen (hur man gör konceptet ekonomiskt hållbart)

Fördelningen av arbetsinsatserna mellan de tre benen kanske inte kommer vara helt symmetriska, men alla tre kommer att presenteras i det slutliga konceptet. Detaljnivån kommer också variera, men i huvudsak ska konceptet kunna uppfattas som helt realistiskt.

Outline of the project

In a brief the project is about to take insights from our project Ett bilfritt år (see
www.ettbilfrittar.se ) and other sources to create a concept around cargo bikes
and explore how they could be provided as a service/leasing rather that as a
product as today. The objective for this is that we think that this would allow a
better bike that is more used and also help people to find this vehicle as a
powerful facilitator if you chose to live without owning a car. This would in case
help the transition towards a sustainable way of living.
The final result of the project will be presented as a report and one or several
films that will be published on this website and spread through press releases and
other channels. The goal is that the project this way will act as a catalyst for
change into a service paradigm in this segment. The material will published
under Creative Commons, meaning that anyone is welcome to pick up the ideas
and bring them forward.
The three legs for the project we have discussed so far are;
- The hardware (essentially the bike)
- The service (how to make the bikes accessible)
- The business model (how to make the concept
economically sustainable)
The distribution of efforts between the legs may not be all symmetrical, but all three will be represented in the final concept.
The level of details may also vary, but in essence the concept should be perceived
as fully realistic.

Kontaktpersoner

#

Teo Enlund

Senior projektledare
Industridesigner MSD
KTH

Telefon:
0708-76 11 33
E-post:
teoe@kth.se