Visa navigeringen

Det bilfria året

Under projektet Ett bilfritt år har vi undersökt hur en familjs vardagstransporter fungerar om de blir av med sin bil. Till förfogande har de istället elcyklar, elmopeder och fyrhjuliga elfordon. Det bilfria året började hösten 2014 och avslutades hösten 2015.
Målet med projektet är att uppmuntra fler att gå över till hållbara transportlösningar. Vi vill också visa vilka enorma vinster det skulle innebära och vilka förändringar av staden som skulle behövas för att fler skulle välja att leva bilfritt.

Mer om projektet

Projektet Ett bilfritt år består av två delar

1. Det bilfria året: Där vi studerade beteendeförändringar hos tre barnfamiljer som under ett år bytt ut sin bil mot lätta elfordon.

2. Den bilfria staden: Utifrån slutsatserna från familjernas bilfria år har vi skisserat hur staden skulle kunna designas för att uppmuntra fler att transportera sig på ett hållbart sätt.

Projektet har drivits av KTH Green Leap i samarbete med Sustainable Innovation och har finansierats av Energimyndigheten. Green Leap är en forskargrupp på KTH för design och hållbar utveckling, Sustainable Innovation är ett nationellt centrum för energieffektivisering.

Övriga deltagare i projektet var forskare från MID – Avdelningen för Medieteknik och Interaktionsdesign på KTH, Transport Lab på KTH och designkontoret Propeller.

Projektledare var Teo Enlund på Green Leap, KTH.

Projektets slutrapport hittar du under rubriken RESULTAT.

Så fungerade det

Tre familjer utmanades att under 1 år klara sig utan bilen i vardagen och istället använda sig av lätta elfordon.

Fordonen valde familjerna själva utifrån sina transportbehov. Familjerna fick själva betala för fordonen men slapp å andra sidan alla kostnader som bilen innebär; försäkringar, bränsle, parkering mm.

Service fungerade ungefär som med en bil, så familjerna fick hjälp med t.ex. däckbyten och underhåll på fordonen.

Året med lätta elfordon startade hösten 2014 och avslutades hösten 2015. Genom att köra ett helt år kunde livet utan bil testas under alla årstider, även när det är vind och slask.

Familjerna följdes kvalitativt och kvantitativt genom intervjuer en gång i månaden och datainsamling i realtid.

Under året fick familjerna också skriva om sina erfarenheter på Facebook och i speciella loggböcker, något som utgjorde grund i forskarnas intervjuer med familjerna.

Projektdeltagare

Kontaktpersoner

#

Teo Enlund

Senior projektledare
Industridesigner MSD
KTH

Telefon:
0708-76 11 33
E-post:
teoe@kth.se